Torrent software

Torrent software zijn programma's waarmee u bestanden kunt downloaden via zogeheten torrents. Torrent is een manier van delen en downloaden. U stelt bestanden beschikbaar en mag in ruil daarvoor bij een ander ook bestanden downloaden. Bij torrent worden bestanden verdeeld in hele kleine deeltjes. Deze afzonderlijke deeltjes van een bestand kunt u op eenzelfde manier bij meerdere mensen tegelijk downloaden. Op die manier gaat het downloaden meestal erg snel en bent u niet afhankelijk van één persoon die de torrent beschikbaar stelt.

Degene die een torrent deelt heet een "seeder". Als u zelf weinig beschikbaar stelt wordt u gezien als "leecher" en wordt uw eigen snelheid om te downloaden beperkt. De bedoeling is dus om het ratio (verhouding) tussen downloaden en bij u laten downloaden in orde blijft. Zorg dat er altijd meer bij u kan worden gedownload als dat u zelf doet, dan zit dit altijd goed!