VanBasco Karaoke Player downloaden

VanBasco's Karaoke Player is een leuk gratis midiprogramma..

vanBasco's Karaoke Player is een Midiprogramma dat Karaoke (.kar) en standaard MIDI (.mid, .midi, .rmi) files afspeelt.Met de schuifregelaars kun je vlot het tempo aanpassen. Handig om moeilijke passages eerst traag te leren spelen.


De Karaoke player heeft verschillende menu's:
De "Karaoke Window":hier kunje tekstlijnen,de kleur en het lettertype veranderen
De "Control Window": hier kun je het tempo,hetvolume en de toonhoogte veranderen
De "Real-time Midi Output Window":Dit scherm laat de noten,het volume en deinstrumenten zien.


"Piano View": Dit scherm laat noten op een groot piano keyboard zien.